www.lenabonde.se
hem marknadskommunikation medierelationer utbildning om lena bonde kunder varför välja mig
Välkommen till Lena Bonde
Jag arbetar som  konsult med säljdrivande kommunikation och PR. Företag inom livsmedelsbranschen är min specialitet, men även kunder inom inredning, färg, och förpackningar finns med på referenslistan.

Mitt personliga arbetssätt börjar med en analys av kundens företag. Utifrån den tar jag fram strategiska riktlinjer för hur företagets budskap ska nå ut både externt och internt.

Det är viktigt att arbeta efter en klar strategisk plan så att helhetssynen på företaget blir trovärdig och samstämmig.
Lena Bonde
  Kontakta Lena Bonde
Prinda HB, Geijersgatan 19, 216 18 Limhamn
info@lenabonde.se, lena.bonde@telia.com
Telefon: 040-365075, Mobil: 070-6813547
  Jag tar uppdrag som mentor och coach. Almi, Malmö Högskola och Procivitas finns bland mina kunder.